SCREENADE BOLAG

Screenade fram bolaget på börsdata. Runt 2% omsättningstillväxt med stabil och hög marginal. lite capex sista 10 åren. Mycket återköp cirka 7 procent per år. marknadsledande gällande växellådor i framförallt lastbilar. Högst marginal av konkurrenterna, bäst anseende. Beräknat p-e tal 8 för 21 enligt marketscreener. jag väljer att i nuläget sålla...