Allision transmission

13.09.2021

Screenade fram bolaget på börsdata. Runt 2% omsättningstillväxt med stabil och hög marginal. lite capex sista 10 åren. Mycket återköp cirka 7 procent per år.  marknadsledande gällande växellådor i framförallt lastbilar. Högst marginal av konkurrenterna, bäst anseende. Beräknat p-e tal 8 för 21 enligt marketscreener. jag väljer att i nuläget sålla bort detta bolag. Är just nu osäker på all form av industri pga komponent brist. Jag har även kunnat läsa mig till att det finns osäkerhet kring hur bolaget kommer ta marknadsandellar gällande ellastbilar, har alldeles för dålig kunskap inom detta område.  Tror den lilla osäkerhet som finns gällande detta gör att priset är lågt. Men väljer ändå att släppa detta bolag, även fastänn jag bara gjort en snabb koll. sätter den på en bevakningslista som heter industri. Där har jag industribolag jag är intresserad av som jag ska hålla koll på under denna   komponentsbrist, se om man kan plocka in något bolag billigt.

 Slutsats

 Billigt bolag

 Kompetentledning

 bra kapitalallokering

 Marknadsledande

 Dålig tillväxt