Vad driver vinst för mig?

30.01.2023

Bara mina egna tankar absolut ingen rådgivning.

Jag är relativt kortsiktig i mina investeringar, min filosofi är att köpa ett undervärderat bolag vänta på att multipeln blir rimlig och sedan sälja.

För att en investering ska vara lyckosam behöver värderingsmultipeln oftast ändras. Det är inte bara värderingsmultipeln som driver vinsten i investeringen för mig, även utdelning, återköp och vinstillväxt gör detta. Men om jag äger ett bolag i tre år som har en direktavkastning på 5% och vinsten växer med 5% men multipeln på bolaget fortfarande är densamma så har inte min avkastning varit mer än 10% per år.

Jag jag vill aldrig hamna i situationen att jag köper ett bolag som är övervärderat och att multipeln sjunker. Jag har sålt många bolag där multipeln fortsatt expandera efter att jag sålt. Men i takt med att multipeln stiger så ökar nedsidan i aktien. Detta hände i Ricks som blev utsatta för en blankar rapport i början av förra året. Jag läste vad det stod i rapporten lyssnade på debatten mellan RICKS ledning och blankarna och insåg att allt bara var gammalt skräp de kom med. Aktien handlades då till 20% fcf yield ungefär så jag köpte och köpte. Sedan när stormen blåst över så steg aktien så den handlades runt 10% fcf yield då sålde jag. aktien handlas nu runt 7% fcf yield och bolaget fortsätter producera fantastiskt operationellt. Jag missade en del uppsida och kanske ännu mer och jag kommer aldrig få vara med på de riktigt fantastiska resorna när en aktie går 100 gånger eller liknande men jag tar många små vinster efter vägen.

För mig är det viktigt fundera över när jag ska göra en investering, vad är multipel och vad ska den vara? får jag något under tiden jag väntar tillväxt, utdelning, återköp?

Sedan får man resonera olika beroende på bolaget vad multipeln ska vara. Handlas ett av mina mindre och osäkrare oljebolag till 20%fcf yield så kan det kännas fullvärderat medans om Protector som kanske är mitt finaste bolag skulle jag kunna hålla till 12 gånger årsvinsten utan att tycka det är dyrt. 

 Det finns det så många aspekter i detta börjar jag tycka att oljepriset är högt så kanske jag blir rädd vid ännu högre fcf yield. Hur ser skuldsättning och kapital allokering ut osv. Men poängen är vad är multipeln vad är väntevärdet. växer ett bolag vinsten med 10% och de köper tillbaka 10% av aktierna då är det inte lika bråttom med höjning av multipeln.

Detta är mitt sätt att se på investering, säger inte att det är rätt, men blir jätteglad att få feedback på det jag skrivit, därför jag skriver.