Swedish match aktieägarvänligt?

23.09.2021

Ni har säkert läst att Swedish match ska dela ut sin cigarr delen av bolaget. Hyllningarna sprids världens mest aktieägarvänliga bolag. Nu kommer fonder kunna köpa Swedish match, värderingen kommer gå upp jättebra för aktieägare! men är det verkligen det?

Om jag är aktieägare i ett bolag med lång tidshorisont vill jag då att aktien ska ha en hög multipel eller låg?

Om bolaget använder aktien för att förvärva andra bolag likt, stillfront, embracer, sinch då vill jag att aktien ska vara värd så mycket som möjligt eller om jag behöver göra nyemission för att kunna växa bolaget organiskt, då vill jag ha en hög multipel.

Men om jag är ett bolag som köper tillbaka aktier alltså minska antalet aktier varje år likt, Swedish match, Autozone, Apple då vill jag ha så låg multipel som möjligt för att få så bra avkastning på köpen som möjligt.

Idag värderas swedish match till cirka 30 ggr fritt kassaflöde som väntas bli ungefär 4 miljarder och bolaget värderas till 128 miljarder. Redan där är det inte så värdeskapande att köpa tillbaka aktier. Du får cirka 3% avkastning på investerat kapital. Om multipeln blir ännu högre kommer de få ännu sämre avkastning på eget kapital. Så om du är långsiktig ägare och de kommer fortsätta med samma typ av kapitalallokering med en mix av organiska tillväxtsatsningar, utdelning, återköp. Så är försöket att bli ett ESG bolag inte värdeskapande. Sedan är det möjligt de kan få bättre lånevilkor om de ses mer som ett esg bolag.

Men vid första anblick  så ser det ut som att ledningen vill ha en fjäder i hatten och detta är inte alls aktieägarvänligt. Sedan ifrågasätter jag om de ska fortsätta med återköp när aktien är så dyr de måste kunna få bättre avkastning på eget kapital om de satsar organiskt på större utrullning av ZYN.