Ricks

04.09.2021

Det här är ingen rådgivning gör alltid din egna analys.kort om bolaget

Rci ospitality Holdings eller som jag kommer kalla dem i denna text Ricks är ett holdingbolag som äger 50 strippklubbar i USA De har även en restaurangkedja med millitärtema fokuserad på sport,  som heter Bombshells där de har 10 restauranger.

Del av portfölj 

10.49%

Värdering

tycker det är svårt att sätta en multipel på bolaget eftersom om man räknar på detta år har man med kvartal med många klubbar stängda. Men med nuvarande intjäning värderas man ungefär till 10 gånger fritt kassaflöde men nästa år om det inte blir fler lookdowns med de 11 nya strippklubbarna och 10 nya bombshells öppnande året tror jag på närmare 15% freecashflow yield.

 Marknadsvärde 

5004 miljoner kronor

Skuldsättning 

Bolaget har en skuldsättning på 128 miljoner dollar det är lägre än va de haft historiskt. Samtidigt som de är ett större bolag nu som genererar betydligt mycket mer pengar. Jag lägger märke till att de har väldigt hög ränta 6.68 i snitt. Jag gissar att stor del av skuldsättningen är på fastigheterna de äger själva där de har sig själva som kund. Jag kan tänka mig att den höga räntan har att göra med vilken branch de tillhör samt att det är ett mindre bolag, och att de har varit i finansiellt blåsväder tidigare mer om det senare i texten. Men här borde det finna utrymme för att få billigare tillgång till kapital i framtiden när de växer och blir mer accepterade som ett stabilt bolag.

Tillväxt 

Bolaget  har som mål att växa 10-15 procent fritt kassaflöde per aktie. Men när VD blir ställd mot vägen om målet inte är för blygsamt säger han att det är bättre att lova lågt och öveleverera. Jag tror de kommer växa med cirka 25% fritt kassaflöde per aktie.

Avkasting på investerat kapital

När man förvärvar strippklubbar gör man det till 3-5 gånger ebita man förvärvar ochså oftast fastigheten så man kan  belåna den ochså. Man räknar med en avkastning på eget kapital på 25-33% både på förvärvade strippklubbar och Startade Bombshells.

lönsamhet

Strippklubbarna hade en marginal på 44.7 % i q3 2021 Bombshells hade en marginal på 27.4%.  80 % av rörelseresultatet är från strippklubbarna och 20% från Bombshells. 38 % av intäkterna på strippklubbarna är från alkohol där har de en marginal på runt 80%. Stripporna betalas inte av Ricks utan de lever på dricks och oftast betalar de mellan 20-50% av sina dricks pengar till Ricks för att de får dansa där. En del av stripporna betalar en fast summa för att få dansa och behåller då dricksen själva. Maten är ungefär hälften så stor post som alholoen i rörelseresultat där har de 75% marginal. Sedan har de stora intäkter från bankomat kostnader, i varje strippklubb står det en bankomat och eftersom man måste betala allt i klubben med kontanter är den väldigt använd. För ett uttag på 100 dollar är det en avgift på 12 dollar.

Det är väldigt lite pengar som går till underhåll av lokaler och liknande utan varje strippklubb genererar massor med kassaflöde som kan användas till nya förvärv , återköp, Nya Bombshells.

När det tar över en klubb kan de höja marginalerna genom att de kan ha billigare inköp av alkohol osv samt att de kan se över effektiviseringar.

Kapitalalokering

Ricks var under många år ett bolag som försökte växa till varje pris. trots att aktien var lågt värderad och tungt blankad tryckte de fler aktier för att finansiera diverse organiska tillväxt försök med olika restaurang koncept som hade dålig lönsamhet. Det hela ledde till att man spädde ut det som verkligen var Ricks styrka strippklubbarna som det sprutar ut pengar från. Vändningen var när Erik langman presenterade kvartals rapporten tror det var 2015 "ur minnet", som en privat investerade ifrågasatte bolagets kapitalallokeringsstrategi. Erik lyssnade på honom och sedan 2016 har dom en kapitalokeringstrategi baserad William Thorndikes fantastiska bok outsiders som jag kommer skriva en bokrecension om längre fram. Strategin går ut på att de i första hand ska göra förvärv av strippklubbar om det finns tillgängligt prospekt att förvärva. Annars kommer de använda pengarna till organiska satsningar (Bombshells) är aktien värderad till 10 gånger fritt kassaflöde eller lägre så återköper man aktier annars betalar man av lån. 

Ledning/insiderägande

Erik Langman var bara 28 år när han blev vd för Ricks, han har varit i ordentligt blåsväder i företaget. Han och några direkörs kollegor var anklagade för att använda företagets pengar för egen vinning, det var privatplan  och höga löner. Jag som läst tronstriden om Industrivärden sfären och hur använde företagets pengar och resurser så tycker jag inte det var så farliga saker. Men de blev följda Erik fick ordentliga böter och förhoppningsvis en lärpeng. Jag väljer att lita på han, tror inte han anser det är värt alla problem att göra något liknande igen. Sedan äger han 8% av bolaget och i takt med att bolaget växer så tror jag inte han anser att småfifflande är värt det. Men detta är absolut något man ska ta med investeringsbeslutet.

Aktuellt

Vi måste prata om det stora förvärvet som har varit på gång en längre tid när man en stor affär förvärvade 11 strippklubbar och 6 tillhörande klubbar av samma ägare. affären kostade sammanlagt 88 miljoner dollar som betalades med blandat pengar och aktier. 2019 omsatte dessa klubbar 40 miljoner dollar och hade 14 miljoner dollar, dvs 5ggr ebita. Som jag förstod det ville man betala cash men ägaren av klubbarna ville ha betallt i aktier ochså så han kunde följa med på Ricks resa.

Man gör även en satsning på en onlyfans liknande sajt Admire me där man kommer kunna följa vissa av stripporna och att de där kommer kunna marknadsföra sig och dra mer folk till klubbarna. Denna kommer lanseras 2022.

Man räknar med att starta 10 bombshells klubbar under  2022 alltså dubbla antalet klubbar.man har varit väldigt restriktiv med att starta klubbar man har verkligen velat ha dem i rätt område. Att Erik Langman gjort många misslyckade satsningar tidigare i karriären märker man i hur aktsam han är med varje steg. 

Den 18 Augusti förvärvade man Strippklubben Mansion Gentlemans club i New york.  Man betalade 500 000 dollar och en 7 årig seller note (en sorts avbetalning på betalningen)på en miljon som är på 7 år och har 4% ränta man köpte även fastigheten för 2 miljoner dollar.

Moat

Strippklubbarna hade 44.7 % i marginal i q3, om du har ett företag med den lönsamheten så brukar man attrahera mycket konkurrens. Inte i detta fall pga ESG så vill inte de flesta äga dessa strippklubbar.  Sedan är det inte lätt att driva klubbarna har du inte rätt kunskap så kan du tappa kontrollen och helt plötsligt har du prostitution och drogförsäljning. De strippklubbar som finns i USA att förvärva är ofta familjeägda som funnits i generationer i familjen när det blir generationsskifte  så vill nästa generation inte ha de problem som de tänker att strippklubben kan ha. och därför säljer de. Många vill dessutom sälja till Ricks för att de har gått rykte i branchen. Har du bygg upp ett företag i generationer så vill du se att ditt livsverk tas om hand om ordentligt

Det är i princip omöjligt att få tillstånd att starta en ny strippklubb så oftast är oftast ett lokalt monopol, ett kassaflödes monster till monopol. 

Investeringstes

Helt i linje med min filosofi öka frittkassaflöde per aktie är deras strategi. När bolaget värderas till ungefär 10 gånger fritt kassaflöde och enligt mina beräkningar kommer kunna växa med runt 25% per år så känns detta klockrent.

Risker

Som med alla mina case så är det väl olika regulationer, men jag tror inte risken är överhängande med tanke på att stor del av klubbarna är i Texas och Florida där risken är obefintlig.

Konkurrens från onlyfans, att folk hellre sitter hemma och kollar på tjejer. Tror risken är liten människan är socialt djur. Samt att med deras satsning på Admire me så skapar de en metaverse för pornografi:)

Att Bombshells misslyckas. När det gäller strippklubbarna är de monopol och de är tidlösa men ett restaurang koncept har mycket konkurrens och vilka som är populära varierar i tiden. Därför om de fortsätter med denna satsning så krävs det att de kommer funka långsiktigt. Men jag väljer att ge Erik förtroende med denna satsning han har många misslyckade satsningar bakom sig, och verkar rulla ut denna med gott tålamod.

Bedrägeri från ledningen; Erik har dåligt ryckte kan de hända igen? Jag väljer att inte tro det och lita på Erik tror inte han tycker det är värt att gå igenom ytterligare en utredning, med tanke på hur framgångsrikt bolag han har skapat.

Vad skulle få mig att sälja/skala ner

I detta fall vet jag inte om värderingen skulle skrämma mig så mycket även om den skulle bli dyrare så kan Erik använda aktien för att handla strippklubbar med. och därmed kunna växa. Jag litar helt enkelt på hans kapitalallokering.

Det enda som skulle kunna få mig att sälja är om det skulle bli någon oegentligthet från Erik, då skulle jag nog tappa förtroendet.

Vad skulle få mig att köpa mer

Jag köper mer hela tiden, varje krona jag får in går till detta bolag

Slutsats

Ett bolag med bra kapitalalokering, låg värdering, bra tillväxt, owneroperator vd, samt en kraftig vallgrav.