Portföljuppdatering del 5

23.12.2021

Premia AE 3,14%

Grekiskt fastighetsbolag främst inriktade på logistikfastigheter. Handlas runt 10 gr förvaltningsfastigheter. I Grekland kan du förvärva fastigheter på 10% yield. Vill ha fastighetsexponering men sverige är för dyrt. Jag tror på Grekland som land, de kommer få rekordstort EU stöd och landets BNP kommer växa snabbt. Jag hittade bolaget genom att jag såg Erik Selin investera i det. Kom in 2% dyrare än honom.

Buy and hold på detta bolag.

Lundin Mining 1,59%

Jag tror på Lundinarna, jag tror på koppar billigt bolag. Som ska köpa tillbaka 10% av aktierna detta år, nettokassa. Spännande förvärv denna vecka.

Buy and hold på detta bolag ochså.

TF bank 1,58%

Nich bankernas okrönte kung. Bra diversifiering gällande marknader och produkter. Bra kapital allokering. Fantastisk VD

Buy and hold

Ratos 1,37%

Billig serieförvärvare, med en extremt duktig VD i Jonas Vikström, som har fått ordning på lönsamheten i portföljbolagen nu börjar expansionen.

Tror detta bolag kommer få en helt annan värdering när de visar resultat om hetsen mot serieförvärvare fortsätter. Då är det möjligt att jag släpper.

Enquest 0,73%

Oljebolag vars tiden är inte nu haft mycket problem med sina oljefält. Vet inte vad jag ska tycka om bolaget men väldigt billigt. Vinstvarnade nyligen.

Möjligt att jag ökar i detta bolag. Men måste sätta mig och räkna mer på det.