Portföljuppdatering 2023 del 1

10.01.2023

Går igenom bolagen i min portfölj. Mina förväntningar på innehavet, värdering, varför jag äger.

Africa Oil del av portfölj 17.22%

Värdering räknar lågt för 2023 hamnar jag på 50% fcf yield. Sedan finns det så många andra värden i bolaget Kenya, Venus osv. En annan trigger kan vara förvärv av producerande tillgång, de sitter trots allt med nettokassa. De har tillfälligt stoppat återköp av sin egen aktie, så känns rimligt att de gjort det pga att de sitter på någon insideinfo tex förvärv.

Förväntningar

När de börjar med återköp igen tror jag värderingen sticker iväg ordentligt. Förväntar mig att man använder sin kassa till förvärv, ökade återköp, utdelningar. När väl detta händer tror jag att man får en rimligare värdering.

Varför äger jag?

För att det är så gravt undervärderat och har så många triggers. Svårt att se detta bolag inte ska omvärderas i närtid. Bolaget är billigt pga förtroende för ledning är lågt, bolaget är långt borta från Sverige. ESG maffian hatar allt om bolaget. Vill helst inte ha så mycket som 17% i bolaget, allt kan hända så lite för stor risk att ha så mycket i ett bolag, men uppsidan är enorm och nedsidan är liten om inte något händer på det producerande fältet dvs. Om värderingen blir lite mer normal kommer jag skala av lite som jag gjorde när den låg runt 29kr.