Översikt på portföljinnehav del 2

30.12.2021

Mina egna tankar gör alltid din egna analys

AOJ

Aktiekurs 1355 DK

VPA 2022 13 dk

Förväntad vinsttillväxt per år jag tror på 15-20%.

Riktkurs 2600 kan utan betala PE 20 för detta fina bolag, finns ett övervärde i deras fastigheter, de tar marknadsandelar.

Cenovus Energy

Aktiekurs 15,58 CD

Fritt kassaflöde per aktie 2022 3,5 CD.  Räknat på 69 dollars Brent olja och 67 dollars WTI

Har ett återköps program på 7 procent av aktierna för detta år som är aktivt, när de får ner skuldsättningen ytterligare kommer återköpsprogrammet bli större. Så jag räknar lågt när jag räknar med en tillväxt i VPA på 7%.

Ett stort oljebolag med stora och diversifierade tillgångar med jättelång livslängd som du handlar kring 4,5 gånger fritt kassaflöde. Jag kan betala iaf 7 gånger fritt kassaflöde för detta bolag. Har varit väldigt imponerad av deras kapitalallokering hittills.

Riktkurs 24,5 CD

Enquest

Aktiekurs 2,238 kr

Fritt kassaflöde per aktie 2022: 2,7 kr.  Beräknat på 69 dollar Brent

Enquest har en stor skuld de kommer behöva beta ner innan de blir tal om belöning till aktieägarna.

Men ändå för billigt. Bolaget är dålig med IR, har mycket problem med produktionsstopp osv. Deras tillgångar räcker ungefär 10 år. Men även om de inte ska värderas som de andra oljebolagen jag äger så kan jag betala 3ggr fritt kassaflöde för dem.

Riktkurs 8,1