Nyckeltal

23.12.2021

Vilka nyckeltal är viktigast för dig när du värderar bolag? För mig varierar det. Men det viktigaste nyckeltalet för mig är ROIC, som innebär vilken avkastning man får på det kapitalet man investerar. Det säger mycket om vilken tillväxt man kan förvänta sig av ett bolag. Man vill ha ett bolag som har en marknad där de har mycket utrymme att växa och kan göra det med bra avkastning på investerat kapital. Någonstans är det grunden i allt mitt investerande. 

Sedan beror det på vilken sektor vilka nyckeltal jag kollar på. När det gäller fastighetsbolag kollar många fortfarande på substansvärdet som viktigaste nyckeltalet. Jag tycker att P/förvaltningsresultatet är det viktigaste. Det är pengarna som kommer in som man kan återinvestera i verksamheten. 

När det gäller Oljebolag gillar jag att kolla på det friakassaflödet istället för PE med tanke på mängden avskrivningar dessa bolag har. Men jag tycker att det är viktigt ta hänsyn till skuldsättningen i dessa bolag.