Nilörn

22.10.2021


                                                                   Nilörn

Kort om bolaget

Nilörn producerar etiketter till kläder och förpackningar som kläderna levereras i. De har produktion främst i låglöneländer. De levererar åt olika klädbolag och deras produkter finns både inom e-handel och butiksförsäljning av kläder. Detta är inget bolag som jag kan särskilt bra men blev intresserad nu nyligen när David Zaudy investerade i dem. Har haft dem en kortare period på bevakningslistan.

Bolagets siffror

Omsättningstillväxt i snitt 5 senaste åren 3.6%

Vinsttillväxt i snitt 5 senaste åren 5.0%

Roic i snitt 5 senaste åren 36.4%

nettoskuld/ebita -0,2

Free cashflow yield 21  7,2%

PE 21: 12

PE 22: 14

Q3 siffror i sammandrag

  • Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEk
  • Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,26) SEK

Q3 kommentar

Först när jag kollar på deras siffror ser allt jättebra ut. Tills jag läser VD ordet och en bit in skriver han att vi har tappat några stora kunder vilket kommer slå på bolagets omsättning framåt men vi hoppas kunna parera det på sikt med ett par nya kunder. Ordentlig varningsflagga på den. Det jag läser in är att de kommer ha en tuff period innan de kommer få tillbaka försäljningen som de tappat. Där försvinner mitt intresse för detta bolag, jag är inte intresserad i nuläget. Men jag kommer ha kvar dem på bevakningslistan och följa dem framåt. Balansräkningen ser solid ut. 

Utrymme till fortsatt tillväxt

Det är här jag hoppas lära mig mer i framtiden. De har en väldigt hög ROIC det är mitt favoritnyckeltal. Men de har inte kunnat få någon tillväxt. Vad beror det på? Hur kommer den bransch de är i utvecklas? De har en oerhört solid kassa finns det inget att investera i för tillväxt?  Kommer fortsätta läsa rapporterna för David Zaudy såg någonting i detta bolag KAP gillar bolaget också, låt se om jag också hittar någonting.

Förväntad vinsttillväxt kommande 5 åren enligt mig

I nuläget hade det bara blivit gissningar. Vi får se hur de tappade kunderna påverkar omsättning framåt.

Min riktkurs

Inte intresserad av att köpa bolaget som utifrån min nuvarande kunskap om det.