Min investeringsfilosofi

16.10.2021

Min filosofi går ut på att hitta billiga bolag som av någon anledning inte är populära i marknaden för tillfället.

Några saker jag letar efter

Tillväxt per aktie

Oftast gillar jag inte när man trycker nya aktier för att växa ser hellre att tillväxtssatsningar bekostas av egna kassaflöden. Jag vill se att bolaget fokuserar på att öka vinsten per aktie inte bara växa som bolag.

bra kapitalallokering

Jag gillar bolag som är snabba på köpa tillbaka aktien när den är billig, men även vet att hellre använda pengarna till att växa än att dela ut om de kan få bra avkastning på eget kapital. Om bolaget kan få högre avkastning på att återinvestera kassaflöden än att dela ut pengarna till mig finns det inge självändamål att dela ut pengar. Kindred är ett exempel på ett bolag som jag tycker hade kunnat återinvestera större del av kassaflödena i tillväxtsatsningar eller göra större återköp istället för att dela ut pengar.

Owneroperator

Jag har en speciell förkärlek för bolag som drivs av grundaren.  Det finns många anledningar till detta men jag anser att man ofta har en mer långsiktig vy på bolaget och inte funderar på att kvartals optimera utan tänker på vad som är bäst på långsikt. En owneroperator vet jag ochså har rätt incitament i sin ledning av bolag, och sitter inte i ledningen bara för att sko sig själv. 

Lång väg att vandra och bra avkastning på eget kapital

Om bolaget har en bra avkastning på investerat kapital och har möjlighet att återinvestera stor del av sitt kassaflöde i att växa så är det en väldigt bra grund för att fortsätta växa. Det man måste fundera över finns det utrymme att växa. Ett bra exempel är de svenska storbankerna som har bra avkastning på eget kapital i sverige men har svårt att växa mycket mer inom Sverige marknaden är mogen.  De har försökt att ta marknadsandelar utomlands de har misslyckats brutalt, blött pengar. Därför delar bankerna ut så stor del av sina vinster för de har helt enkelt inget de kan återinvestera pengarna i till en bra avkastning. Jag vill hellre ha bolag som får högre avkastning på egna kapital än vad jag får om de skulle dela ut det, samt att de har något att investera pengarna i under lång period framåt.

Slutsats

Detta är några saker jag letar efter, men hittar jag ett bolag som tickar alla boxar och ett annat som är mycket billigare som inte tickar några, kan det ändå bli det billigare bolaget jag väljer.