Focused Compounding

28.01.2023

Det finns många bra poddar sedan finns det en podd som är 10 gånger bättre än alla andra Focused Compounding. Podcasten drivs av Andrew Kuhn och Geoff Gannon. Båda är oerhört smarta men det är Geoff som är geniet och det är tydligt vilka roller de har i podcasten. Andrew Kuhn levererar frågor och Geoff svarar utförligt och gräver så djupt i frågorna så man alltid plockar med sig något från varje avsnitt. 

Tar några exempel på saker jag plocka med mig från senaste avsnittet.

Geoff kritiserar magic formula och folks övertro på att om ett bolag har hög ROIC så har det automatiskt höga vallgravar, ofta är det inte så att om bolagen verkar i en bransch med hög ROIC kommer de automatiskt attrahera mycket ny konkurrens och då kommer ROIC minska i framtiden. Men om bolaget ligger på en stabil ROIC på 10% så kommer det vara mindre risk att man attraherar ny konkurrens.

Ett bolag som är ocyckliskt är det svårare göra fel på, risken med cyckliska bolag är att du köper när värderingen är låg men på topp vinster och när vinsten går ner gör du en dålig affär. Är väl där jag själv och härjar med mina oljebolag visar det sig att detta är toppvinster för oljebolagen som varit så kommer inte min avkastning bli så bra framåt. Geoff skulle aldrig investera i de bolag jag äger intjäningen är för svår att förutse. De äger ett råvarubolag Nacco men de har ett fast pris de säljer sin kol för så det är väldigt lätt att räkna på.

Kommer inte ihåg vad frågan var men som svar ropar Geoff ut "Det är precis vad det handlar om när jag ska investera i ett bolag" Han förklarar att om han ägde ett holding bolag så skulle han hellre förvärva bolaget än att försöka bygga upp ett liknande bolag i samma bransch organiskt. 

Så här är det varje avsnitt det är så många aha upplevelser man får och saker man får ifrågasätta i sin egna investeringsfilosofi. 

Deras hemsida är guld ochså med allt Geoff skrivit sista 10+ åren även några analyser av Andrew.