Byggmax

19.10.2021

Urstarkt av byggmax! En jättebra rapport 

Kopierat från rapportsammanfattning

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 2 833 (2 499) Mkr, en tillväxt med 13,4 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen positivt med 0,7 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 8,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,2 (31,1) procent.
• EBITA uppgick till 456 (357) Mkr, en EBITA-marginal på 16,1 (14,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 446 (347) Mkr, en rörelsemarginal på 15,8 (13,9) procent.
• Periodens resultat uppgick till 348 (268) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,39) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 821 (1 254) Mkr.

Mina noteringar från VD intervju DI

Casper Ankarberg VD Byggmax Säger att de har kunnat lägga över de ökade materialkostnaderna på kund.

De har klarat logistikproblemen bra handlar mycket lokalt inte haft några problem.

E-handeln fortsätter öka, 18% av koncernen försäljning är via ehandel

Han säger även att de växer mer än marknaden Byggmax ökar försäljningen med 9% branschen tappar försäljning jämfört med förra kvartalet.

Mina tankar

Återigen så levererar Byggmax starkare än jag hade kunnat tänka mig. Nu börjar jag tänka att det inte bara är en pandemieffekt bolaget har gjort en turnaround. Åtetrigen tar de marknadsandelar och balansräkningen ser fantastiskt stark ut. Det jag har hållt emot dem är att jag tror nästa år kommer bli svagare när vi reser mer och vill göra andra saker än att snickra hemma. Men nu börjar aktien vara så billig att jag kanske måste kolla på ett ingångsläge i den.


PE 8  21 

PE 10 22

Riktkurs 85

Den värderingen tillsammans med fortsatta tillväxtsatsningar med öppnade butiker och förvärv, samt att de blir mer en året runt handel iom att de tar in nya produkt kategorier som kakel, gör att jag gärna skulle ha Byggmax i portföljen. Jag gillar att de återköper aktier när de har utrymme i balansräkningen samt har så billig aktie. Om aktien inte sticker idag kommer jag ta in den i portföljen.