Avanza

19.10.2021

Saxat från Avanzas rapport sammanfattning

Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020

  • Rörelseintäkterna ökade med 33 procent till 767 MSEK. Samtliga intäktsrader förbättrades. Främst ökade fondprovisionerna. Courtagenettot ökade som ett resultat av fler courtagegenererande kunder. Övriga intäkter ökade främst till följd av högre intäkter från Avanza Markets och Corporate Finance
  • Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 192 MSEK, en följd av fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Exklusive extraordinära flyttkostnader i tredje kvartalet 2020 ökade kostnaderna med 17 procent
  • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021
  • Rörelseresultatet uppgick till 574 MSEK, en ökning med 45 procent
  • Periodens resultat var 481 MSEK, en ökning med 45 procent
  • Rekryteringstakten växlas upp som ett resultat av den starka tillväxten samtidigt som investeringarna i tillväxt fortsätter. Kostnadsökningstakten för 2022 bedöms därför uppgå till omkring 20 procent
  • Idag kallar Avanza Bank Holding AB (publ) till extra bolagsstämma den 16 november 2021 för att besluta om en efterutdelning om 2,95 kronor per aktie avseende 2020 års resultat

                                                         Mina tankar om rapporten

Tycker Avanza levererar en riktigt bra rapport som jag nämnt tidigare. Ett bolag som jag gång på gång  levererar. Aktien handlades ner nästan 4% pga att man flagade för ökade kostnader. Men de kostnader man tar är för utvekling av proudukter man vill helt enkelt anlita mer personal som ska jobba med produktutvekling. De tar marknadsandelar återigen av de totala sparandet.


                                               Kort om bolaget

Största ägare Creades och Sven Hagströmmers egna bolag med 10% var

Börsvärde 50 miljarder

VD Rickard Josefsson

Branch Fintech Bank

PE 21 25.5 (enligt mina beräkningar)

PE 22 30 (enligt mina beräkningar)

Omsättningstillväxt senaste 5 åren i snitt 28,2%

Risker ifrågasättande kring fondprovision, konkurrenter som ej har fondprovission. Ökad konkurrens att gammelbankerna utvecklas och får bättre tjänster och produkter. Värderingen. Det låter inte dyrt jämfört med mycket annat men PE30 på 22 är dyrt för mig, det kan innebära ett ordentligt ras om något skulle gå fel.

                                   Mina tankar om bolaget

Ett bra bolag överraskar dig alltid på uppsidan och ett dåligt bolag på nedsidan. Jag tycker Avanza är ett fantastiskt bolag som kommer fortsätta komma med nya produkter och ta marknadsandelar, de har bara 6,5% av totala sparmarknaden i sverige. Ett inovationsdrivet bolag som ständigt kommer med nya produkter och utklassar konkurrenterna. Jag använder Avanza för att de är överlägsna konkurrenterna när det gäller produkt, kundtjänst och utbud. Har provat andra produkter som Nordnet, Pareto, Nordea och Handelsbanken. Men de kan ej konkurrera på något sätt. Tror Avanza kommer fortsätta utöka avståndet till konkurrenterna och att de satsar på utveckling och tar in mer personal istället för att satsa på lönsamhet som deras konkurrenter rimmar bra med det tycker jag. De kommer säkert kunna använda alla sina sparkunder till att sälja andra produkter som bolån och försäkring osv.

Var Avanza kommer vara på 10 år vet jag inte men mycket inovation kommer ha skett inom bolaget. Jag vill vara med på resan och kommer ta en position på 25000 i närtid och hålla den fastän värderingen egentligen är alldeles för dyr för mig.