10 000 timmar

14.08.2023

Alla har vi hört utrycket för att bli expert på något behöver du 10 000 timmar. Bakom utrycket är forskaren och svenskätlingen Anders k Eriksson. För 6 år sedan läste jag hans bok Peak som är en av de viktigaste böckerna i mitt liv. I boken tar Anders död på utrycket han menar på att det är sant att för att uppnå expertnivå inom ett område behöver man ofta stor mängd, ofta minst 10000 timmar. Men det räcker inte att utöva Golf, Violin eller vad det må vara du måste använda deliberate practice.

Deliberate practice

Enligt Anders finns det 3 zoner när det kommer till träning trygghetszonen, Läroson, Kaoszon.

Trygghetszon
Där man redan kan grunderna, tränar man här automatiseras dock kunskapen.

Tänk dig bilkörning när du hade tagit körkort visste du teoretiskt hur du skulle köra bil som bäst, du kunde köra bra praktiskt men det var inte automatiskt du fick anstränga dig för att klara av alla moment. Efter en period av att köra bil automatiseras ditt sätt att köra bil då är du ofta som bäst på köra bil. Om du tänker själv efter att det automatiserats hur mycket bättre har du blivit på köra bil? i mitt fall sämre för jag kan köra bil sämre teoretiskt. Det är för att du varit i trygghetzonen hela tiden sedan du lärde dig köra på körskolan.

Ett annat exempel är min mamma som under min uppväxt sprang varje dag en mil på en timme. Hon klarade det bra men kunde aldrig springa snabbare för hon tog sig aldrig vidare till nästa zon, Lärozonen.

Lärozon

Här gör du sådant du inte riktigt behärskar, för henne hade det varit att kanske börja springa intervaller där hon under kortare tid sprang snabbare eller körde 5 kilometer på 25 minuter för att utvecklas.

Det är i lärozonen vi ska vara för att utvecklas här får vi hela tiden flytta fram gränserna. Men för att vi ska nå framgång måste det finnas en struktur vi följer en sorts väg framåt, i boken nämner Anders violinister där de verkligen finns en struktur hur du ska utvecklas. Så man på sikt når ditt man har som mål att nå. För att man ska lyckas krävs ochså ett 100% fokus eftersom du gör saker som är så svåra att du precis klarar dem.

Kaoszonen

Här är saker för svårt för att du ska kunna tillgodoräkna dig något av dem. Tänk dig att du ska träna servereturer i tennis som junior med en ny teknik och på andra sidan står Roger Federer och slår förstaservar på dig i 200km/h. Då kommer det vara för svårt för dig att jobba in den nya tekniken utan det blir bara kaos och ingen utveckling sker.


Jag tycker detta är ett ramverk som är bra att tänka på även utifrån investeringar. Att vi försöker lägga så mycket av vårt lärande i lärozonen. Tror mycket av den tid man lägger generellt är rätt ofokuserad när vi skrollar på twitter, och mycket av det vi lägger tid på är sådant vi redan vet. Jag har många timmar kvar innan jag är expert inom finans, ska försöka snabba upp detta genom att vara då mycket som möjligt inom lärozon.