Africa Oil

28.08.2021

Det här är ingen rådgivning gör alltid din egna analys. 


del av portfölj 34.54% (3/9)

marknadsvärde 5 396 (3/9)

Nettoskuld  enligt q2 2021  1 490 miljoner i bolaget. Sedan har Prime som man äger till 50% är skulden 9,55 miljarder kronor Africa oils del av den 4,775 miljarder kronor (räknat på dollarkurs 3/9) I Prime finns en nettokassa på 5 016,14 kronor varav Africa oil äger 50 procent av.

Freecashflowyield cirka 80% 2022 (Beroende av hedgar och oljepris)

Kortpresentation

Mitt mest självklara case. Olje bolag som har sin verksamhet i Africa. ett lundin bolag.
Bolaget äger en del 50 procentig del av prime ett bolag som har del i två fält i egina Nigeria som genererar stora mängder med kassaflöde. Utdelningarna från prime motsvarar nästan hela börsvärdet varje år. än så långe har det varit en hel del skuld som behövt betalas av  i prime och i egna bolaget så pengarna har inte kommit till oss aktieägare. Men i skulden minskar i högt tempo.  Redan i q3 eller q4 detta året har bolaget meddelat att de kommer belöna aktieägare antingen med återköp av aktier eller utdelning eller båda. de har även lagt en del bud på producerande fält berättade nyligen i en presentation. Man kommer med stor sannolikhet snart kunna förlänga licensen på Prime det kommer innebär att man kan avbetala lånet på fler år och inte behöva amortera så aggresivt. Jag tror det blev en väldigt stressad situation för bolaget när delen i Prime blev så stor, tanken var att man skulle dela den 50% delen av Prime med två bolag båda hoppade av där stod Africa oil med 50% Prime med stort lån som skulle amorteras bort snabbt eftersom det var kort tid kvar på licensen och lånet kan ej vara på längre tid än licensen.

 Sedan har de flera optioner 

stort fält i Kenya där de har samarbete med total och tullow oil där de vill ha in en partner som tar 50% av fälten de vill inte stoppa in några mer pengar där. Mer information om Kenya ska komma i september när Tullow Oil har kapitalmarknadsdag.
sedan äger de 35% av Africa energy som är ett oljeprospekteringsbolag med ett bolagsvärde på 2956 miljoner (3/9), 30 % ägande av oljeexploateringsbolaget Impact oil and gas  samt 18% av ecco-atlantic oil ett till oljeexploateringsbolag. Africa oil har styrelseplatser i samtliga bolag.
 
 Kapitalallokering

Enligt Africa Oils q2 presentation räknar man med att på 65 dollar olja i snitt mellan 2021-2025 generera 6323 miljoner sek (enligt dollarkurs 3/9) efter amorteringar av lån och befintligt opex som jag förstår det. I min värld är fritt kassaflöde före ammorteringar osv men vi får köpa detta. Det fria kassaflödet är det jag ofta fokuserar på för det är det som kan komma aktieägaren till nytta. På fyra olika sätt antingen genom utdelningar, återköp, förvärv, Organiska satsningar. Vad kommer Africa Oil då göra med Detta fria kassaflöde som fram till 2025 är mer än börsvärdet (om man tror på ett olje pris minst på ett snitt på 65 dollar, vilket jag gör).

 Detta återstår att se. som jag har förstått har de varit mer av ett exploateringsbolaget innan förvärvet av prime så de har inte varit i denna situation att kunna belöna aktieägarna. så detta återstår att se. men jag tror vi kan vänta oss en hel del förvärv VD Keith Hill har flera gånger lyft fram att det är köparens marknad i Africa.  Big oil har problem med aktivister och diverse esg tryck så många av dem säljer av fina tillgångar. Detta är något jag tro Africa oil med sitt fina kassaflöde och utmärkta balansräkning kommer kunna utnyttja. Men han sa ochså att under q3 eller q4 kommer man instifta antingen återköp av aktier eller utdelningar eller både och.

Moat

De kan Afrika och de vill vara i Afrika. Tror inte konkurrensen kommer öka där snarare tvärtom. 

Fantatiskt kassaflöde och bra balansräkning fastän oljepriserna går ner gör att de har  möjlighet att göra fantastiska affärer från mer pressade konkurenter.

Risker 

Nigeria är ett fattigt land men rikt på olja. Men pengarna sipprar inte ner till befolkningen. det har varit många attentat mot olje anläggningar i landet så detta är en reel risk. Men om det sker något sådant borde problemet vara övergående


En annan risk med oljebolag är att man helt enkelt kommer fasa ut oljan för förnyelsebar energi. detta tror jag bara är svammel vi får allt fler människor i världen, fler som är medelklass och som vill leva som vi. Det kommer vara flera år som vi fortsätter öka användadet av olja, och därefter kommer vi inte sluta tvärt utan användadet kommer minska långsamt. samtidigt som det investeras allt mindre i oljeprojekt.  Utbyggnanden av förnyelsebarenergi går för långsamt för att den skulle kunna påverka behovet av olja på ett stort sätt.

En risk med oljebolag är ett kraftigt sjunkande oljepris likt 2020. Africa oil klarade 2020 väldigt bra pga att de hade hedgat hela årets produktion på 65 dollar. Detta året var hedgningen sämre när de hedgade hela produktionen på 58 dollar. De har med vilkoren med banken som har gjort att de hedgat hela produktionen. Men generellt är inte Africa oil så pressade av lågt oljepris pga sin låga produktions kostnad 13 dollar per fat kostar produktionen. Min bild är att vi kommer se högre oljepriser framåt ökat behov i världen minskade investeringar inom oljeproduktion och ett stort pengatryckande i världen och framförallt i USA kommer leda till ökad inflation. Infrastruktursatsningar som i USA men även övriga världen kommer kräva ökat behov av olja. Men säg i ett värsta fall case att oljan går ner till säg 40 dollar så kommer ändå Africa Oil kunna sköta sina amorteringar kommande år. Då kommer de kunna vara opportunistiska och göra förvärv till billiga multiplar.

En risk man alltid måste ta i beaktande är att bolaget på något sätt är en bluff. Pengar försvinner tillgångar som inte finns. Alla som ägt Wirecard eller EG7 vet vad jag pratar om. för mig minskar risken för något sådant iom att lundinarna är i ägar listan. Jag har väldigt svårt att tro att någon skulle lyckad finta bort dem. Lundinarna är fantastiska affärsmän som jag har stor respekt för. 

ledning/insiderägande

Den enda jag vet lite om är Keith Hill som av någon anledning verkar ha lite dåligt rykte. 
Men det enda jag har hört är substanslöst att han är som en Bilförsäljare osv.
Under det här året när jag följt Africa oil har jag lyssnat ett antal gånger på Keith Hill och bara fått ett bra intryck. De affärer han har gjort sista åren är smått fantastiska. Prime är ett riktigt fynd, han har förvandandlat bolaget till en kassaflödesmaskin med många spännande optioner. Sista q&a efter q2 blev jag imponerad av han på många sätt dels att han verkade villig att lyssna på aktieägarna och dela ut pengar eller göra återköp av aktien. Men ochså verkar vara väldigt eftertänksam kapitalalllokerare han ville inte använda aktien att betala med till varje pris när den var så lågt värderad. Detta låter som en självklarhet men många VD är dåliga kapitalallokerare som vill växa företagets storlek till varje pris. Han och ledningen kan Africa bra och har bra kontakter där och med övriga oljebolag.


Jag har sökt men inte lyckats hitta något insiderägande på Keith Hill och övriga ledningen har jag missat där? om det är så att det inte har något eget ägande är detta något jag inte gillar. såg dock att det fanns ett optionsprogram

Men som jag nämnt tidigare har ett bolag med runt 80% cashflowyield 2022 och en massa optioner så behöver man inte gilla allt med ett bolag. Jag kanske gillar Nibe bättre som bolag men om de har 1% freecashflowyield så räcker inte det på långa vägar. 

 

investeringstes

Aktien är alldeles för billig. Den kommer uppvärderas när pengar börjar komma till aktieägarna. Men tror aldrig den kommer få den värdering den förtjänar dels för att det är Africa och Olja.

 
vad kan få mig sälja av/skala ner

Om aktien får det pris den förtjänar. 
Om jag på något sätt skulle tappa förtroende för styrelsen.
Att det på något sätt skulle bli såpass oroligt i Nigera att det skulle påverka Prime på ett långvarigt sätt.  

 

 är nog det av mina bolag jag kan sämst i detalj men känner att det är så självklart att man inte behöver kunna det bättre bara köpa och vänta😁