Outsider kapitel 1 Tom Murphy

01.02.2022

Tog en paus från Buffet och Munger, jag började läsa om min favorit bok Outsiders för tredje gången. Tänkte göra korta sammanfattningar av varje kapitel här samtidigt som jag läser. Boken går i varje kapitel igenom en person som genom fantastisk kapitalallokerare skapat stort värde för dennes aktieägare.

Kapitalalokerare Tom Murphy

Bolag Capital city broadcasting

Period 1966-1995

Cagr 19,9%

Kapitalalokerings strategi

Tom Murphy jobbade tillsammans med Dan Burk på capital city, Tom murphys uppgift var att sköta kapital allokering genom förvärv och återköp. Dan burks uppgift var att förse Tom murphy med så mycket kapital som möjligt, genom att i varje avdelning maximera de fria kassaflödes genereringen.

Tom Murphy  använde det fria kassaflödet och belåning för att göra förvärv, han var väldigt selektiv när han gjorde förvärv. Oftast förvärvade tv eller radiostationer som hade en marginal på 30% men när Dan Burk var färdig med bolaget och de hade skalat bort onödiga utgifter så hade bolagen kommit upp i samma marginal som sig själva en marknadsledande marginal 50%. Sedan betalade de av belåningen ovh belånade bolagen igen när de skulle göra nya förvärv.

De var väldigt konservativa med kostnader och onödig lyx, de ville att så mycket pengar som möjligt skulle gå till förvärv.

De delade aldrig ut pengar de ansåg att de själva kunde få bättre avkastning på de pengarna. De använde aldrig aktien för att göra förvärv. Tom Murphy återköpte aktien aggresivt när den var lågt värderad. Tom köpte tillbaka 40% av aktierna under sin tid som VD nästan alltid köpte han när aktien var värderad under 10ggr fritt kassaflöde.

De hade väldigt lite overhead, och en väldigt decentraliserad organisation.