Christian Berner Q3

30.10.2021

Kort om bolaget

Christian Berner tech trade är en teknikhandelkoncern. Man är främst verksamma i Norden och deras kunder är framförallt inom industrin. Bolaget är grundat 1897 och har sitt huvudkontor i Mölnycke. Senaste åren har de gjort en hel del förvärv framgånsrikt och har nyligen fått in Cervantez capital som ägare i bolaget där duktige David Zaudy sköter förvaltningen. Christian Berners bolag är indelade i två affärsområden Process och miljö samt materialteknik.

Bolagets siffror

Börsvärde: 620,9 miljoner

Omsättningstillväxt i snitt 5 senaste åren: 11,8%

Vinsttillväxt i snitt 5 senaste åren 13,4%

Roic i snitt 5 senaste åren: 22,2%

nettoskuld/ebita: 2,6

Free cashflow yield 22:  12%

PE 21: 13

PE 22: 11

Q3 siffror i sammandrag

  • Orderingången uppgick till 157,0 (133,4) MSEK, en ökning med 17,7 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 6,1 procent. • 
  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 204,7 (160,8) MSEK, en ökning på 27,3 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 5,5 procent. • 
  • EBITA var 19,6 (14,1) MSEK. EBITA-marginal blev 9,6 (8,8) procent. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,94 (0,65) SEK. •
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11,5 (-0,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 1,7 (-7,6) MSEK.

Q3 kommentar

Bolaget har problem med råvaru och komponentbrist vilket leder till att man får skjuta på en del försäljning men orderingången fortsätter att vara bra.  När vi ser att de har ökat Ebita och omsättning beror de på förvärven GF Swedenborg ingengiörsfirma samt Alfatec svenska AB. Organiskt så minskade både ebita och omsättning. 

Utrymme till fortsatt tillväxt

De finns gått om små bolag man kan värva till de två affärsområden man har. De är ett så pass litet bolag så man kan förvärva små onoterade bolag, billigt som kan integreras. Man betalar oftast runt 4-5 ggr ebit för bolagen. Man har varit duktiga på att hitta fina bolag. De har gjort tre betydande förvärv sista året något som har påverkat skuldsättning, men jag bedömer att det ändå finns utrymme att göra förvärv med den balansräkning de har. Om de skulle hitta något större så tror jag inte det skulle vara problem att göra emission och ta in pengar även om man historiskt velat använda skuldsättning och egna kassaflöden för att göra förvärv.

Förväntad vinsttillväxt kommande 5 åren enligt mig

Får man ordning på den organiska tillväxten kan man säkert växa mer, men vill först se bevis på det. I nuläget säger jag 10% årligen låter vettigt för dem att växa. Men som sagt detta är något jag kan få revidera framåt. De har haft hög avkastning på investerat kapital men vill se lite mer från nya VD innan jag reviderar upp mina estimat.

Min riktkurs

Jag är i nuläget beredd att betala PE9 för Christian Berner. Jag tror att Christian Berner gör 2.8 i vinst per aktie nästa år då blir min riktkurs 25,2.


Detta är bara mina egna tankar gör alltid dina egna analyser.