Betsson q3 2021

30.10.2021

Kort om bolaget

Betsson är en speloperatör som är aktiva över i stort sett hela världen. Norden och västeuropa har varit stora marknader för Betsson, samt Turkiet. Senaste åren har de etablerat sig i sydamerika och Afrika, samt att de ska gå live i en delstat i USA och även försöka sälja in sin sportbok där. Bolaget har en lång historik ända från 1963 då hette de dock Cherry, en del som senare delades ut. De har även delat ut Netent som senare köptes upp av Evolution och även Angler gaming är utdelad från Betsson.

Bolagets siffror

Omsättningstillväxt i snitt 5 senaste åren: 10,7%

Vinsttillväxt i snitt 5 senaste åren: 6,2%

Roic i snitt 5 senaste åren: 20,7%

nettoskuld/ebita: 0

Free cashflow yield 21: 14%

PE 21: 8

PE 22: 9

Q3 siffror i sammandrag

Koncernens intäkter uppgick till 1 733,3 (1 676,7) mkr, en ökning med 3%. Den organiska tillväxten var 8%.

Kasinointäkterna minskade med 2%. Sportboksintäkterna ökade med 24% och sportboksmarginalen var 7,9% (7,0%).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 323,6 (329,1) mkr, en minskning med 1,7%. Rörelsemarginalen var 18,7% (19,6%).
Resultatet efter skatt uppgick till 287,4 (290,6) mkr, vilket motsvarar 2,22 (2,22) kronor per aktie.
Det operativa kassaflödet var 423,5 (494,6) mkr.
Antalet aktiva kunder ökade med 7% till 986 429 (920 045).
Förvärv av Inkabet och investering (28%) i Slapshot Media Inc.

Q3 kommentar

Q3 är bättre än jag trodde, den är på inget sätt fantastisk, men tror inte vi kan räkna med någon fantastisk organisk tillväxt närmaste åren för operatörerna. Det har varit perfekta förhållanden med folk som varit hemma och varit rastlösa som har haft pengar att bränna. Men Betsson tar marknadsandelar på spännande marknader som jag tror har mindre konkurrens än Norden och västeuropa som är mer mogna marknader. Afrika och Sydamerika tror jag kan bli riktigt bra där visar de oerhörd tillväxt, och det är genom fortsatta förvärv och satsningar där jag tror de kan växa.

Utrymme till fortsatt tillväxt

Online gaming har en väldigt lång väg att gå man blir lurad eftersom det funnits så länge i Sverige att det ska vara så överallt. Det är det inte i andra länder än Norden sker de mesta betting på casinon eller spelbutiker. Enligt global gaming insight förväntar man sig att online betting ska växa med 16% fram till 2025. Så utrymme att fortsätta växa finns för Betsson. Jag tycker de gör helt rätt att de tar mycket kostnader nu för expansion med förvärvskostnader, ökad personal i olika länder, kostnader i produktutvecklingar osv. 

Förväntad vinsttillväxt kommande 5 åren enligt mig

Betsson har som mål att växa snabbare än marknaden. Så jag är snäll och säger 17% kommande 5 åren. Skulle de infrias så är aktien väldigt billig nu.

Min riktkurs

Känner att jag blivit allt mer när jag skrivit denna analys. Jag säger 70 för då betalar jag PE10 för 2022 enligt mina beräkningar.