AQ

21.10.2021                                                                     AQ

Kort om bolaget

AQ är en verkstadskoncern. Man tillverkar elskåp , kablage osv till kunder inom olika branscher. De har produktion i många delar av världen, och levererar till många olika sektorer. De har historiskt gjort runt ett förvärv per år som ofta tillfört i runda slängar 10 % till bolaget. AQ har varit duktiga på att göra förvärv, ofta har de förvärvat bolag som har haft vissa problem med lönsamhet och därefter har AQ kunnat få ordning på dem och därefter kunnat få fin utväxling på förvärven.

Bolagets siffror

omsättningstillväxt i snitt 5 senaste åren 9,9 %

Vinsttillväxt i snitt 5 senaste åren 9,2%

Roic i snitt 5 senaste åren 11,8%

nettoskuld/ebita 0,3

Free cashflow yield 21 3,5%

PE 21:  14

PE 22:  12

Q3 siffror i sammandrag

Nettoomsättningen ökade med 18,2% till 1 306 MSEK (1 104)

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 3,5% till 94 MSEK (97)

Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 2,5% till 91 MSEK (93)

Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,9% (8,4)

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 28,5% till 99 MSEK (139)

Resultatet per aktie efter skatt minskade med 4,3% till 4,12 SEK (4,30)

Q3 kommentar

Marginal minskningen förklarade VD med att de inte hunnit överföra ökade kostnader till kund. Stora problem med komponentsbrist och även arbetskraft. VD trodde att de hade kunnat sälja för 10% mer om de hade klarat av att leverera. Att kassaflödet är sämre har att göra med att de byggt lager för att kunna hantera problemen med leverantörskedjorna. I mitt tycke är allt detta bara tillfälligt brus som kommer ge efter när världen börjar fungera igen, dock oroande att de inte lyckats hantera detta bättre. KAP lyfte fram AQ moat var att de alltid kunde leverera i tid. Kunga kronan är lite på sned efter denna rapport. Att balansräkningen är så stark gör att det finns mycket utrymme för förvärv.

Utrymme till fortsatt tillväxt

AQ verkar i en väldigt fragmenterad och växande marknad. Det finns gott om plats att växa under lång tid framöver, speciellt eftersom de verkar över hela världen både med produktion och kunder.

Förväntad vinsttillväxt kommande 5 åren enligt mig 

11%

Historiskt har de växt vinsten just under 10% per år, men eftersom balansräkningen är i väldigt gott skick så ska det finnas ordentligt med utrymme för förvärv kommande åren. Samt att konkujkturen och efterfrågan säkert kommer vara stark kommande åren.

Min riktkurs  

240

Jag räknar på 20 kr i vinst i år jag kan högst tänka mig betala PE12 för AQ. Med en tillväxt på 11% betalar jag inte normalt så mycket men med deras fina historik, och fina balansräkning så är jag beredd att betala lite premium. Idag handlas den till 285 så är en bit ner till där jag kan tänka mig att köpa.